Koeien in de weide

Duurzame zuivel 2021: klimaat & energie

Algemeen

|

15 december 2021

Elk jaar publiceert de zuivelsector verschillende artikels rond zuivel & duurzaamheid. Dit jaar draaien ze rond klimaat & energie. Hoe ver staat de zuivelsector? Wat ondernemen de melkveehouders? En welke rol speelt de zuivelsector in het klimaatverhaal? Je ontdekt het hieronder. Het volledige factbook kun je hier doorbladeren.

Duurzame Belgische zuivel

Wat onderneemt de melkveehouderij voor het klimaat? De sector heeft alvast een hele weg afgelegd naar een duurzamere toekomst. Ontdek hier een stand van zaken van 2020.

Daarnaast laten Diane Schoonhoven (Boerenbond) en Titus Ghyselinck (WWF) hun licht schijnen over de rol van de melkveehouderij in het klimaatvraagstuk

Lees hier meer

Methaanreductie in de zuivelsector

De Europese landbouwsector staat voor heel wat uitdagingen waaronder minder broeikasgassen uitstoten. Voor de Vlaamse melkveehouderij vertaalt zich dat o.m. naar 19% minder enterische emissie in 2030 – het methaan dat herkauwers uitstoten bij de vertering van hun voedsel.

Waarop focust het methaanonderzoek vandaag? Sam De Campeneere, wetenschappelijk directeur bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), licht een aantal nieuwe denkpistes toe.

Klik hier

Hernieuwbare energie in de praktijk

Melkveehouders nemen al heel wat maatregelen om hun energieverbruik te beperken. Zo produceert 39% eigen energie via zonnepanelen, windmolens en pocketvergisters.

Dirk Devreese toont je graag zijn windmolen, terwijl Steven Van Parys meer uitleg geeft over zijn biogascentrale.

Ontdek het hier

Koolstofopslag in de bodem

Om een klimaatneutrale maatschappij te bereiken in 2050, moeten we nog heel wat stappen zetten. Een stukje van de puzzel ligt bij koolstofopslag in landbouwbodems. Greet Ruysschaert (ILVO) geeft meer uitleg.

Lees hier meer over koolstofopslag in de bodem
Factbook 2021

Factbook 2021

De volledige publicatie (alle artikels gebundeld in één factbook) kun je hier raadplegen.