Vrachtschip met containers

Belgisch exportverhaal

De Belgische zuivelexport groeit jaarlijks. De voorbije jaren hebben de melkveehouders en de volledige zuivelindustrie dan ook fors geïnvesteerd om tegemoet te komen aan de stijgende vraag uit het buitenland: de melkleveringen zijn toegenomen en ook de verwerking kende zo een forse expansie. Gezien de verzadigde Belgische en Europese zuivelmarkt wordt de extra melkproductie via export buiten Europa afgezet.

In cijfers

De waarde van de uitvoer van zuivelproducten naar EU-lidstaten is gestegen van zo'n 1,6 miljard euro in 2005 tot 2,6 miljard euro in 2020. Dat is een stijging met zo'n 62%. Dezelfde, en zelfs grotere positieve evolutie, zien we in de Belgische export naar derde landen. Die steeg van 595 miljoen euro in 2005 tot 1,2 miljard euro in 2020. Het mag aangenomen worden dat deze exportcijfers de komende jaren nog sterk zullen blijven stijgen. 

Waar?

Onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn de belangrijkste afzetmarkten voor Belgische zuivelproducten. Het Verenigd Koninkrijk, buiten de EU, en Italië vervolledigen de top 5. De interne EU-markt blijft hiermee de belangrijkste afzetmarkt voor Belgische zuivel met een waarde-aandeel van zo'n 69%. 

Ook het belang van derde landen (landen buiten de EU) neemt toe in onze afzet. De belangrijkste niet-EU-afzetmarkt (het Verenigd Koninkrijk buiten beschouwing gelaten) is Algerije. China volgt op de tweede plaats. Daarnaast zien we sterke groeicijfers in Indonesië, de Filipijnen, Saoedi-Arabië, Oman, Nigeria, Thailand, Zuid-Korea, Senegal, Verenigde Arabische Emiraten, Maleisië, Japan, Cuba en vele andere landen. Deze regio's (vooral Zuidoost-Azië, China en het Midden-Oosten) bieden een groot toekomstpotentieel voor onze Belgische zuivelproducten.

Economisch belang

De zuivelindustrie is een belangrijk onderdeel van de Belgische en Europese voedingsindustrie. Melkveebedrijven en melkerijen zorgen voor werkgelegenheid op het platteland en leveren een belangrijke bijdrage aan de Europese economie. Onderstaande exportcijfers geven een inzicht in het belang van de sector en de grote waarde ervan voor België en Europa (2020).

Exportcijfers zuivel
Melkveehouder bij koeien

Productie

Welke weg leggen melk en andere zuivelproducten af voor ze in je koelkast terechtkomen? Het proces start bij de melkveehouder en zijn melkkoeien. 

Lees meer
Yoghurt, plattekaas en zure room

Sector in cijfers

544.432 Belgische melkkoeien zorgen voor kwaliteitsvolle Belgische melk, Belgische kazen en veel andere zuivelproducten.

Lees meer
Kaasassortiment

Belgische markt

Hoeveel melk en zuivelproducten worden er in ons land geproduceerd en geconsumeerd? Da's best veel.

Lees meer