Liggende koe op gras

Klimaat

Melkveehouders leveren verschillende inspanningen voor het klimaat en zetten in op een verdere verduurzaming van de sector. 

Liggende koe op gras

De klimaatimpact van zuivel

Wist je dat de Vlaamse veehouderij verantwoordelijk is voor slechts 6% van de Vlaamse broeikasgasemissies? Dat aandeel wil de sector blijven verkleinen. 

Lees meer
Koeien in de stal

Inspanningen in België

De Belgische zuivelsector onderneemt tal van initiatieven om de melkveehouderij verder te verduurzamen en bij te dragen aan het klimaat. 

Lees meer
Zonnepanelen

Circulaire landbouw

De melkveehouderij speelt een belangrijke rol in een circulair landbouwsysteem. Wat de mens niet kan eten, zetten koeien om in een nutritioneel hoogwaardig product. 

Lees meer
Koeien in de wei bij valavond

Duurzaamheid in cijfers

De duurzaamheidsmonitor van MilkBE brengt verschillende duurzaamheidsinitiatieven in kaart, van op het melkveebedrijf tot de verwerking.

Lees meer
Yoghurt met granola en bessen

Duurzame voeding

Wat is duurzame voeding? En is zuivel duurzaam?

Lees meer

Laatste nieuws

Grazende koe
Klimaat

Koolstofopslag in landbouwbodems

Om een klimaatneutrale maatschappij te bereiken in 2050, moeten we nog heel wat stappen zetten. Een stukje van de puzzel...

Lees meer
Koeien in de stal
Klimaat

Methaanonderzoek: recente wetenschappelijke inzichten

De Europese landbouwsector staat voor heel wat uitdagingen. Eén daarvan is minder broeikasgassen uitstoten. Wetenschappers hebben hiervoor dan ook al...

Lees meer
Karel D'hooghe
Klimaat

Het Klimrek-traject van melkveehouder Karel D’hooghe

In 2019 stapte melkveehouder Karel D’hooghe als pilootboer in het onderzoeksproject Klimrek. Dat ondersteunt landbouwers bij het overstappen naar een...

Lees meer
Biodiversiteit
Klimaat

Titus Ghyselinck: Uitdagingen en mogelijkheden voor natuur en klimaat in de melkveehouderij

Hoe brengen we landbouw in balans met de samenleving? En hoe vinden we een weg vooruit, zowel voor de natuur...

Lees meer
Weiland
Klimaat

Diane Schoonhoven: "De melkveehouderij draagt bij aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk"

Om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden, hebben alle sectoren in Europa nog werk voor de...

Lees meer
Webinar Duurzame zuivel VLAM
Klimaat

Webinar: Melkveehouders kunnen mee het klimaatvraagstuk oplossen

De zuivelsector staat voor een belangrijke uitdaging: de steeds groter wordende wereldbevolking voeden en tegelijk de impact op milieu en...

Lees meer
Tomaten
Klimaat

Belg wil graag (nog) duurzamer eten

Steeds meer Belgen zijn bereid om hun gedrag aan te passen om het klimaat te redden. Tegelijk kijken we naar...

Lees meer
Zuivelassortiment
Klimaat

Koolstofvoetafdruk Vlaamse melk daalt met 30% in laatste twintig jaar

De koolstofvoetafdruk van Vlaamse melk daalt, volgens een onderzoek van de KU Leuven, Departement Biosystemen (MeBioS division, Sustainability in the...

Lees meer
Yoghurt met granola en gebakken appeltjes
Klimaat

Duurzame voeding is een evenwichtsoefening

Het samenstellen van duurzame voeding is dan een delicate evenwichtsoefening. Rekenmodellen zoals Optimeal® helpen daarbij.

Lees meer
Koeien in de stal
Klimaat

Koe stoot minder methaan uit… als ze bierdraf krijgt

België is een land van bier… en bierdraf. En net dit restproduct uit de bierbrouwerij opent perspectieven voor een verdere...

Lees meer
Tommy D'Hose
Klimaat

Bodems onder blijvend grasland kunnen evenveel koolstof opslaan als bosbodems

Melkveehouders kunnen hun steentje bijdragen aan de klimaatoplossing. Blijvend grasland kan namelijk koolstof opslaan in de bodem en koeien kunnen...

Lees meer
Groenten en fruit
Klimaat

Duurzame voeding? Hou het eenvoudig!

Als het over duurzame voeding gaat, houdt bio-econoom Tessa Avermaete (KU Leuven) zich graag aan het KISS-principe: keep it short...

Lees meer