Koeien en klimaat

De klimaatimpact van zuivel

De verduurzaming van de volledige keten is voor de Belgische zuivelsector een absolute prioriteit. De zuivelsector onderneemt al verschillende jaren tal van inspanningen om de CO2-uitstoot verder te beperken en gaat onophoudelijk op zoek naar manieren om bij te sturen en verder te verbeteren. Zo daalde de ecologische voetafdruk van 1 kg rauwe melk van bij ons de voorbije 15 jaar met maar liefst 26%.

6% van de Vlaamse broeikasgasemissies

Cijfers tonen dat de hele landbouwsector in Vlaanderen verantwoordelijk is voor ongeveer 10% van alle broeikasgasemissies in Vlaanderen. Hoewel het soms anders lijkt, scoort de land- en tuinbouwsector daarmee het best, op de sector handel en diensten (6%) na. Van die 10% broeikasgassen die de Vlaamse land- en tuinbouw uitstoot, komt ongeveer twee derde op rekening van de veehouderij. Op die manier is de Vlaamse veehouderij verantwoordelijk voor slechts 6% van de Vlaamse broeikasgasemissies. En dat aandeel wil de sector blijven verkleinen.

Ter vergelijking, de sectoren energie en industrie vertegenwoordigen samen 52% van de totale uitstoot in Vlaanderen. Ook de sector transport heeft een significant aandeel in de Vlaamse broeikasgasemissies, met zo'n 20%. 

Aandeel broeikasgassen per sector

Bron: www.milieurapport.be (2018)

Lagere methaanuitstoot en functie blijvend grasland

De uitstoot van methaan (CH4) en lachgas (N2O), een gevolg van natuurlijke, dierlijke spijsverteringsprocessen en mestopslag en -gebruik, ligt bovendien al respectievelijk 18% en 34% lager dan in 1990. Er zijn onderzoeken die aantonen dat de uitstoot nog lager kan.

Tot slot betekenen koeien een toegevoegde waarde aan blijvend grasland. Grasland is een goede bron van eiwitten voor de dieren - gras dat ze omzetten in hoogwaardige nutritionele producten - én grasland heeft een belangrijk opslagpotentieel van CO2.

Welke inspanningen leveren de melkveehouders voor het klimaat?

Melkveehouders nemen maatregelen om o.a. de methaanuitstoot en ammoniakemissie te verminderen. Ook graslandbeheer en geoptimaliseerd voeder spelen een belangrijke rol.

Kom het hier te weten

Laatste nieuws

Yoghurt met granola en gebakken appeltjes
Klimaat

Duurzame voeding is een evenwichtsoefening

Het samenstellen van duurzame voeding is dan een delicate evenwichtsoefening. Rekenmodellen zoals Optimeal® helpen daarbij.

Lees meer
Koeien in de stal
Klimaat

Koe stoot minder methaan uit… als ze bierdraf krijgt

België is een land van bier… en bierdraf. En net dit restproduct uit de bierbrouwerij opent perspectieven voor een verdere...

Lees meer
Tommy D'Hose
Klimaat

Bodems onder blijvend grasland kunnen evenveel koolstof opslaan als bosbodems

Melkveehouders kunnen hun steentje bijdragen aan de klimaatoplossing. Blijvend grasland kan namelijk koolstof opslaan in de bodem en koeien kunnen...

Lees meer