Fien & Steven Van Parys

De biogascentrale van Steven Van Parys

Energie

|

04 november 2021

In Zulte baten Steven Van Parys en zijn vrouw Fien een gemengd landbouwbedrijf uit, met melkvee, vleesvee, vleesvarkens en akkerbouw. Dankzij een biogascentrale kunnen ze hun eigen boerderij voorzien van stroom én een 10-tal gezinnen in de regio groene energie aanbieden.

Steven Van Parys: “We vinden het belangrijk om als gezin het werk zelf gedaan te krijgen. Daarom hebben wij gekozen voor automatisering. Voor het melkvee, een 120-tal koeien, hebben we een nieuwe stal gebouwd, volledig geautomatiseerd. Daardoor steeg de energiefactuur natuurlijk en zijn we uitgekomen bij een pocketvergister. Die zet het methaan uit de koeienmest om in energie.”

Voorwaarde is wel dat de mest snel, binnen 1 tot 2 uur, terechtkomt in de biogascentrale. De mest moet zo vers mogelijk in de reactor geraken zodat er een maximum aan methaan aanwezig is. In de reactor wordt de mest opgewarmd en tijdens het opwarmen breken bacteriën de organische stoffen verder af. Daarbij komt er nog meer methaan vrij. Het methaangas gaat in de verbrandingsmotor of warmtekrachtkoppelingsmotor en wordt omgezet in energie.”

Met de mest van ongeveer 120 koeien kunnen Steven en Fien genoeg energie opwekken om het volledige landbouwbedrijf te doen draaien. De overtollige energie wordt op het net gezet en komt – via energieplatform Bolt – terecht bij gezinnen in de buurt.

Steven Van Parys: “Naast het opwekken van elektriciteit produceert de pocketvergister ook warmte. Een deel van die warmte gebruiken wij om de mest in de reactor op te warmen. Het overschot benutten we om water op te warmen, voor de verwarming van de bureaulokalen in de stal maar ook voor de boilers die de robots en de melkinstallaties van warm water voorzien. Met de biogascentrale zijn we zelfvoorzienend, wat ook beter is voor het klimaat."

Pocketvergister

Meer info over energie in de melkveehouderij?

Klik dan hier