PLC Ruiselede

HappyCliMi uitgetest op het PLC Ruiselede

Klimaat

|

19 oktober 2022

Eén van de strategieën om de broeikasgasemissies binnen de landbouw te doen dalen, is ervoor zorgen dat runderen minder methaan produceren tijdens hun verteringsproces. Maar hoe pak je dat als melkveehouder concreet aan via het voeder? Op die vraag wil het VLAIO-project Happy CliMi een antwoord geven. Het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) in Ruiselede neemt deel aan het onderzoek en test aangepaste rantsoenen met bierdraf en koolzaadschroot.

Nele Loenders van Innovatiesteunpunt: “De aanleiding van het Happy CliMi-project is het Convenant Enterische Emissies. Dat convenant is een afspraak tussen de overheid en de rundveesector om de methaanuitstoot in 2030 met 19% te reduceren ten opzichte van 2005. En dat hopen we met de voedermaatregel bierdraf-koolzaadschroot te kunnen doen. Binnen Happy CliMi werken we met vier partners samen: Flanders Food, UGent, ILVO en Boerenbond.” 

Tim Van De Gucht van ILVO: “We testen verschillende rantsoenen om te kijken of ze methaan kunnen reduceren of niet. Daarvoor zetten we drie behandelingen naast elkaar: het normale rantsoen dat de koeien krijgen – het controlerantsoen genoemd – en twee andere behandelingen, waarvan de ene met een verhoogd aandeel koolzaadschroot in het rantsoen en de andere met meer koolzaadschroot én bierdraf in verwerkt. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat deze grondstoffen mogelijk methaanreducerend werken.” 

Op PLC Ruiselede wordt de methaanproductie individueel per koe gemeten. Dat gebeurt via de Green Feed, een krachtvoederbox waaruit de melkkoe gewoon kan eten. In deze box zitten sensoren die de concentratie methaan en CO2 meten in de uitgeademde lucht van de koe, waardoor je heel gericht per koe de dagelijkse uitstoot kan volgen. Melkveehouder Laurens Van De Velde: “In onze melkveestal kan je gemakkelijk de groep koeien opsplitsen, wat het gemakkelijk maakte om in deze praktijktesten in te stappen. En uiteraard past het ook in de visie van ons modern bedrijf om mee te doen aan de nodige wetenschappelijke onderzoeken.” 

Green feed

De Green Feed, een krachtvoederbox, meet de methaanproductie per koe. 

Nele Loenders: “Als de resultaten van de praktijktesten positief zijn, dan kunnen we de voedermaatregel bierdraf-koolzaadschroot op een bredere manier kaderen binnen het convenant Enterische Emissies. Op langere termijn kijken we ook naar andere voedermaatregelen om in te kantelen, want met enkel bierdraf en koolzaadschroot als maatregel zullen we er niet komen in de melkveesector. We willen een breed keuzeaanbod voor de melkveehouders uitwerken, zodat zij concreet met een makkelijke voedermaatregel aan de slag kunnen. Daarom doet de UGent ook labotesten naar het methaanreducerend potentieel van verschillende nevenstromen of nieuwe voederproducten. We hopen op veel positieve resultaten.”