Karel D'hooghe

Het Klimrek-traject van melkveehouder Karel D’hooghe

Klimaat

|

04 november 2021

In 2019 stapte melkveehouder Karel D’hooghe als pilootboer in het onderzoeksproject Klimrek (KLImaatMaatRegelen met Economische Kansen op het landbouwbedrijf). Hiervoor gaat een klimaatconsulent ‘de boer op’ met een gerichte klimaatscan en klimaatkoers om landbouwers te ondersteunen bij het overstappen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering. Daarbij wordt steeds de economische en technische haalbaarheid in rekening gebracht.

Melkveehouder Karel D’hooghe uit Zele: “We hebben een 85-tal melkkoeien. Op ons bedrijf zijn we al langer bezig met wat er rond ons leeft. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om rekening te houden met milieu en klimaat. Je kan beter vroeg dan laat nadenken hoe je, door anders te werken, een kleinere klimaatimpact kan hebben terwijl het toch economisch rendabel blijft. Om verdere klimaatvriendelijke stappen te nemen, zijn we in het project Klimrek gestapt.”

Karel D'hooghe
Veerle Van linden

Veerle Van linden, expert milieuduurzaamheid van landbouw bij ILVO: “Klimrek is een onderzoeksproject waarbij we klimaattrajecten voor drie verschillende sectoren ontwikkelen. De eerste sector die aan bod kwam, en waar we intussen ook al het verst mee staan, is de melkveehouderij. Daarnaast focust Klimrek op de varkenshouderij en de akkerbouw met aardappelteelt.”

Het klimaattraject bestaat uit twee delen. Van linden: “De eerste stap is de klimaatscan, de tweede stap is een begeleidingstraject. De scan houdt in dat we bij bedrijven gaan kijken waar de meeste broeikasgasemissies plaatsvinden. Dit betekent: welke processen dragen het meest bij aan de klimaatopwarming? We doen dat door een levenscyclusanalyse te maken. Daarmee kunnen we in detail analyseren en de landbouwer concrete inzichten bieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld meegeven waar het bedrijf al goed scoort. Zodra we zicht hebben op het impactprofiel, kijken we welke klimaatmaatregelen bij het bedrijf passen. We houden hier uiteraard rekening met de ecologische vooruitgang van het bedrijf, maar ook met de economische en technische haalbaarheid van de maatregelen. Een klimaatconsulent helpt bij het kiezen van de maatregelen en het implementeren ervan.”

Karel D’hooghe: “Op deze manier heeft Klimrek in kaart gebracht wat de belangrijkste zaken zijn binnen ons bedrijf en wat de verbeterpunten zijn om onze voetafdruk verder te verlagen. Vanuit onze jarenlange ervaring en onze interesse om de voeding van de koeien zo optimaal mogelijk te maken, hebben we, dankzij het Klimrekproject, vastgesteld dat een verbeterd grasland- en inkuilmanagement een aanzienlijke impact had op de koolstofvoetafdruk.”

Dankzij het Klimrekproject hebben we een goed grasland- en inkuil- management.

Veerle Van linden: “De koolstofvoetafdruk op een melkveebedrijf hangt af van drie grote processen. Het eerste proces is de methaanuitstoot van de dieren zelf. Dat hangt heel hard samen met het rantsoen, het voeder dat ze krijgen: hoe verteerbaar is dat en wat met de kwaliteit ervan?

Het tweede grote proces draait om alles wat te maken heeft met de aangekochte en eigen geproduceerde voeders. Wij noemen dat het voederbeheer. Het derde, kleinere proces betreft het mestbeheer. Bij de eigen geteelde voeders is het vooral de bemesting die telt. Hoeveel wordt er bemest? Want dit bepaalt in grote mate de hoeveelheid lachgasemissies uit de bodem, wat toch nog een belangrijk aandeel vormt.”

Klimrek is een onderzoekssamenwerking tussen VITO (de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), Boerenbond Innoveert en ILVO (het Instituut voor Landbouw-, Voeding- en Visserijonderzoek). Voor meer info: www.klimrekproject.be.

Liggende koe op gras