Koeien in de stal

Nieuwe methaanremmer voor klimaatvriendelijke koe

Klimaat

|

09 februari 2023

De zestig koeien van Geert en Sofie stoten al acht maanden minder methaan uit. En dat is allemaal het gevolg van één procent nitraat in het veevoeder. Geert lichten het effect toe van dit nieuwe voeradditief, binnen hun ambitie om te evolueren naar een CO2-neutrale familieboerderij.

1% nitraat = 10% minder methaan

Door het rantsoen van het melkvee aan te passen, kunnen melkveehouders de methaanuitstoot bijsturen. Dat is inmiddels onomstotelijk bewezen, met vandaag al verschillende additieven op de markt die de penswerking beïnvloeden en de productie van methaan verminderen. Een recent goedgekeurde nieuwkomer is het additief met als werkzame stof nitraat.

Als pioniers in België startten melkveehouders Geert Vandenbussche en Sofie Vanpeperstraete in november 2021 met het toedienen van nitraatrijk veevoeder. Concreet voegt Geert 1% nitraat toe op het totale rantsoen van de koeien. Omdat de dosering belangrijk is, wordt het product via de mengvoederfabrikant op de markt gebracht. Volgens wetenschappelijk onderzoek kan 1% nitraattoevoeging op jaarbasis de emissie van methaan uit de spijsvertering van de melkkoeien met 10% doen dalen.

“Toch een mooie stap vooruit om onze ecologische voetafdruk nog kleiner te maken”, vertelt Geert Vandenbussche. “Nitraat, dat ook
aanwezig is in plantaardige grondstoffen zoals vers gras, bindt waterstof en voorkomt zo de extra aanmaak van het broeikasgas
methaan. Bovendien is het nitraatrijke krachtvoeder gemakkelijk toe te passen, zonder extra werk voor de melkveehouder. Met dit
voeradditief heeft de melkveehouderij alleszins een extra optie om de methaanuitstoot de volgende jaren verder terug te dringen.”

Meer weten over zuivel & klimaat?

Kom hier alles te weten