Melkveehouder en koeien

Technologisch onderzoek bij melkkoeien

Diergezondheid

|

22 mei 2020

Op het vlak van dierenwelzijn en diergezondheid wordt er heel wat onderzoek verricht. Zo lopen er in de zuivelsector verschillende projecten om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen als er zich gezondheids- of welzijnsproblemen zouden voordoen. Dat onderzoek gebeurt vaak met behulp van technologie. Enkele voorbeelden. 

ClawCare: klauwproblemen opsporen met warmtecamera 

Klauwproblemen kunnen leiden tot een kreupele, ongezonde koe. Om klauwproblemen tijdig op te sporen en beter te kunnen behandelen, ging het project ClawCare in 2020 van start. Binnen dat project wordt een betaalbare smartphone-app ontwikkeld om klauwproblemen gemakkelijker te detecteren. 

Via mobiele warmtecamera’s en een zelflerend beeldverwerkingsalgoritme zullen diepere letsels – die nog niet zichtbaar zijn met het blote oog – al opgespoord kunnen worden. Zo kunnen de boer en klauwverzorger sneller starten met de juiste verzorging. Via een databank kan het algoritme op termijn zelf leren waar er zich problemen voordoen. In een laatste fase wordt een softwaretool ontwikkeld die bepaalt hoe je de klauw precies moet verzorgen. 

ClawCare is een samenwerking tussen UGent, ILVO, Inagro, de Hooibeekhoeve en HoGent en loopt nog tot 2023.  

MoniCow: monitoring in veehouderij 

Binnen het MoniCow-project werd een prototype van een slimmer, meer geïntegreerd, gebruiksvriendelijker en energiezuinig hulpmiddel voor melkveehouders ontwikkeld. Het systeem volgt verschillende parameters van gezondheid en vruchtbaarheid op met een beperkt aantal sensoren, zoals de chip in het oormerk en de halsband die in real time updates versturen. Op die manier worden de koeien niet gehinderd. 

Deze manier van databeheer komt het dierenwelzijn ten goede: ziektes en problemen worden sneller opgespoord en beter aangepakt. Het systeem kan detecteren wanneer een koe minder eet, onrustig is, plots minder stappen zet of minder gaat liggen dan anders. Daarnaast wordt ook de locatie van de koe in de stal bepaald (tot op 30 cm nauwkeurig!), waardoor haar gedrag beter in kaart kan worden gebracht. 

MoniCow

Het systeem is ook economisch interessant voor de melkveehouder. Het is niet alleen tijdsefficiënt, ook de dierenartskosten zullen verminderen. De onderzoekers schatten dat zo’n monitoringsysteem een besparing van gemiddeld 200 euro per koe per jaar kan opleveren. Een mooie win-win tussen economie en dierenwelzijn! 

MoniCow, de totaaloplossing voor monitoring in de veehouderij, werd gecreëerd door verschillende partners zoals ILVO, IMEC-UGent, KULeuven en verschillende technologiebedrijven. In een vervolgproject (FWO) van 2020-2022 wordt gewerkt aan de verdere optimalisatie van dit prototype.  

DISARM: verminderen van antibiotica(resistentie) 

In het project DISARM – Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management – bundelen Europese veehouders, dierenartsen, adviseurs, onderzoekers en industrie uit 9 landen hun krachten in de strijd tegen antibioticaresistentie. 

Aan de hand van verschillende praktijkcases zoeken ze de beste aanpak om in één klap twee doelen te bereiken: een verbeterde algemene diergezondheid op de hoeves én een blijvend en drastisch lager antibioticagebruik. De ‘best practice’- aanpak zal verspreid worden als het te volgen voorbeeld voor de Europese veehouderij. Op het einde van de rit komt er een handleiding en een toolbox, zodat Europese veehouders een eigen diergezondheidsteam kunnen oprichten rond betere bioveiligheid, een verbeterde algemene diergezondheid en een voorzichtigere, doelmatigere inzet van antibiotica. 

DISARM is een thematisch netwerk dat gefinancierd wordt door het Europese Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma. 

Meer weten over diergezondheid?

Lees hier meer