Bodem

Wat is koolstoflandbouw of carbon farming?

Klimaat

|

19 oktober 2022

Carbon farming bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems. Meer organische koolstof in de bodem leidt tot een betere bodemkwaliteit en een betere infiltratie van regenwater, dat ook langer ter beschikking blijft voor de gewassen. Zo draagt carbon farming bij tot het verminderen van klimaatverandering én maakt het landbouwers weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals hevige regenval en langere droogteperiodes. 
 

Maar welke technieken kunnen melkveehouders zoal toepassen om meer koolstof op te bouwen in de bodem? Bij carbon farming komt het er eigenlijk op neer om de grond zoveel mogelijk bedekt te houden, minimaal te bewerken en een voldoende diverse teeltrotatie toe te passen.

Eenvoudig toepasbare technieken om meer koolstof in te brengen, zijn bijvoorbeeld het inzaaien van groenbedekkers zodat er geen aarde meer bloot ligt en er ondergronds meer biomassa wordt opgebouwd. Ook kan je oogstresten inwerken – zoals stro, dat behoorlijk wat organische koolstof bevat – of een monocultuur maïs vervangen door een rotatie met granen of luzerne. Verder kan je akkerland vervangen door blijvend grasland of koolstof toevoegen door het toedienen van compost of stalmest

Blijvend grasland, stalmest en het aanplanten van houtkanten zijn alvast drie populaire maatregelen in het verhaal van carbon farming. Een meer ingrijpende praktijk is agroforestry of boslandbouw, waar melkveehouders bomen aanplanten op hun landbouwpercelen of in de weides waar de koeien grazen. 

Meer weten over koolstoflandbouw?

Doorblader hier onze publicatie