Melkveehouder Gino Nollet

Water stockeren via ondergrondse zoetwaterbel

Water

|

11 oktober 2023

Te weinig water in de zomer en te veel water in de winter. Met dat probleem kampen heel wat landbouwers in de polderstreek. De Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt daarom hoe we het overtollige winterwater in kreekruggen kunnen stockeren voor een extra zoetwatervoorraad. Op de melkveehouderij van Gino Nollet in Steenkerke, bij Veurne, loopt een uniek testproject met infiltratie en drainage.

Het perceel van melkvee- en varkenshouder Gino Nollet is dan ook een goede locatie voor het winnen van zoet grondwater. Kreekruggen zijn oude, met zand gevulde zeegeulen die als licht verhoogde ruggen het polderlandschap doorsnijden. Het regenwater dringt door de bovenste laag grond op een kreekrug, stroomt naar de rand en verdringt het oudere zoute water eronder. Zo ontstaat een zoetwaterbel. Door oppervlaktewater te infiltreren in dergelijke kreekruggen, probeert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de zoetwatervoorraad aan te vullen.

Gino Nollet: “Hier in Steenkerke zet ik het ouderlijk bedrijf verder. We zijn gegroeid naar een gemengd bedrijf met varkens, 110 melkkoeien en een tak akkerbouw. Spaarzaam omgaan met water is voor ons heel belangrijk, we zijn er al heel onze carrière mee bezig. Ik ben dan ook dankbaar dat de VMM de techniek van kreekruginfiltratie hier wil uittesten op ons bedrijf. Het is een heel nieuw project, uniek in Vlaanderen. Concreet brengen we water terug in de grond, om dan in het droogteseizoen weer te kunnen oppompen. We analyseren het water ook meerdere malen. Om het optimaal te kunnen gebruiken, zijn er bepaalde stoffen nodig. We hebben dan ook een installatie gezet om het water te ontijzeren, een uv-filter om te zuiveren, en vervolgens te ontsmetten zodat je geen biofilm meer hebt die de drinkwaterkwaliteit kan beïnvloeden.”

Dieter Vandevelde, team Grondwaterbeheer bij de VMM, coördineert het project bij Gino Nollet. “We bevinden ons hier op een kreekrug, waar Gino gebruikmaakt van het zoetwater dat in de zoetwaterbel aanwezig is. Perfect als drinkwater voor de dieren! Ons project onttrekt water uit de kromme gracht die hier op het einde van het perceel stroomt. Met dat water voeden we die zoetwaterbel. De bedoeling is dat we vooral in de winter infiltreren. Dat zoete water slaan we dan ondergronds op, zodat Gino het in de zomer kan gebruiken. Het is een eerste installatie in Vlaanderen waar we dergelijke maatregelen uittesten. In hoeverre het financieel en technisch haalbaar is, zal moeten blijken. Natuurlijk kan het wel andere landbouwers inspireren om ermee aan de slag te gaan. De VMM zoekt graag naar oplossingen die onze omgeving klimaatbestendig maken.”

Dieter Vandevelde VMM

Benieuwd naar andere inspanningen op vlak van duurzaamheid?

Lees hier meer