Beepophof

“Wij leven met en voor onze koeien”

Dierenwelzijn

|

28 november 2020

“Mocht iedereen het even goed hebben als mijn koeien, dan zou het een heel mooie wereld zijn.” Een gedurfde uitspraak, maar die blijkt niet zomaar uit de lucht gegrepen. “Mijn koeien komen niets tekort: ze hebben altijd vers voer, proper water en alle nodige verzorging. Als ze ziek zijn, behandelen we hen. Verder verzorgen we onze koeien zoals het hoort, met respect.” Hannelore Knockaert gaat prat op het dierenwelzijn en de diergezondheid op het Beepophof.

“Als de dieren optimaal verzorgd worden, draagt dat bij aan dierenwelzijn en diergezondheid. En hoe beter de koeien zich voelen, hoe meer melk ze produceren. Zo krijg je een duurzame en efficiënte productie op elk vlak. Als de voederconversie ideaal is, heb ik minder eten van het veld nodig, verbruik ik minder energie en brandstof… Op het einde van de rit geeft de koe wel evenveel of meer melk, als het hele plaatje klopt. De hele keten draagt bij aan duurzaamheid en aan een efficiënte zuivelsector.” 

Impact op het milieu

Vrij verkeer

Daarbij is het voor Hannelore van groot belang dat de koeien zo veel mogelijk zichzelf kunnen zijn. Melk produceren hoort daarbij. “We laten de koeien op hun eigen ritme leven. Zo kunnen ze kiezen wanneer ze gemolken worden dankzij onze automatische melkrobot.” De koeien kunnen zich tot zes keer per dag laten melken. Dat is niet alleen voordelig voor het welzijn, maar ook voor de gezondheid van de koe. Hannelore: “De druk op de uier wordt zo tot het minimum beperkt. De melkrobot verzamelt ook een schat aan gegevens: zo kunnen we bijvoorbeeld zien wanneer er een uierontsteking op komst is en merken we temperatuursverhogingen op. Zo kunnen we kort op de  bal spelen en blijft er meer tijd over om de koe extra aandacht te geven. Zonder melkrobot kost dat toch meer moeite, merk ik.” 

Biobedden en borstels 

Zowel het welzijn als de gezondheid van de dieren hangt niet alleen af van de manier waarop en hoe vaak de koeien gemolken worden. Op het Beepophof zijn er nog andere stalvoorzieningen die bijdragen aan dierenwelzijn en diergezondheid. “Er is voldoende plaats voor elke koe, met comfortabele diepstrooiselboxen, gevuld met dikke fractie van gescheiden mest. We noemen het een biobed, dat klinkt aantrekkelijker (lacht). Tot nu toe vinden we dat de beste vulling: het is zacht en we hebben geen enkele koe met een dikke hak.” 

“Ook de ventilatie in onze stal is zo optimaal mogelijk. De stalgordijnen zijn klimaatgestuurd en gaan automatisch open en dicht. Warme, hete zomers zijn nefast voor koeien: daarom installeerden we voldoende ventilatoren. Er zijn ook koeborstels voorhanden, waar de koeien onder kunnen staan, en het is hier continu netjes dankzij de mestrobot. Die loopt bijna constant, zo staan de koeien niet in hun eigen mest. Je zou bijna kunnen zeggen dat je hier van de vloer kan eten, maar dat zou ik toch niet doen (lacht). Nu, een droge vloer is belangrijk voor de klauwgezondheid.” 

Op stal en in de wei 

Hoewel Hannelore haar dieren graag in hun eigen habitat ziet, is het op het Beepophof niet mogelijk om alle koeien in de weide te laten. “Jammer genoeg kunnen we onze koeien niet genoeg weideruimte bieden in optimale omstandigheden. Droge koeien, die geen melk produceren, laten we wel in de weide op adem komen, en ook jongvee kan naar buiten. Het zou ideaal zijn mochten al onze koeien een paar uur per dag naar buiten kunnen, maar er is niet voldoende schuilplaats. En dan blijven ze beter binnen. Veel mensen onderschatten dat: koeien verkiezen vaak de stal boven de wei omdat het daar frisser is. We hebben dan ook zwaar geïnvesteerd in luxe in de melkveestal.” 

Hannelore vindt de stal eigenlijk gezonder. “De weersomstandigheden en de gezondheidsmonitoring hebben we hier in de hand. Ook kunnen we de koeien constant voldoende vers eten geven, terwijl de kwaliteit van weidegras niet altijd gegarandeerd is. In de stal krijgen de koeien het best mogelijke dieet, berekend en ondersteund door onderzoekscentrum Inagro. We hebben altijd een volledige voeranalyse voorhanden en kunnen bijstellen waar nodig. Ik weet dus beter wat er aan de hand is met mijn koeien in de stal dan in de weide, waar je problemen niet altijd onmiddellijk opmerkt en minder overzicht hebt.” 

Lees verder onder de video.

Gezondheid als speerpunt 

Gezondheidsproblemen blijven dus niet onder de radar op het Beepophof. Zieke koeien worden behandeld, maar het gebruik van antibiotica blijft beperkt. “Dat gebruik wordt sowieso streng bewaakt door het ABregister: ik ga dan ook bewust om met antibiotica. Bij de kalveren zet ik zoveel mogelijk in op weerstand, zodat de koeien op latere leeftijd zo weinig mogelijk tot geen antibiotica nodig hebben. Mijn kalfjes mogen al eens ziek zijn als de omstandigheden optimaal zijn, ik ondersteun en behandel waar nodig. Dat is goed voor de weerstand. Daarnaast ben ik ook sterk in het biestmanagement: ik zorg ervoor dat het kalf voldoende biestmelk krijgt, dat werpt zijn vruchten af. Preventief en hygiënisch werken in de kalveropfok loont ook.” 

Het mag duidelijk zijn: de koeien van Hannelore en Lieven krijgen de allerbeste zorgen. “Een melkveehouder wil alleen maar het beste voor zijn koeien en het beste voor het bedrijf. Wij leven met en voor onze koeien. Natuurlijk zien we een koe niet graag vertrekken, maar dat is nu eenmaal de natuur en hoort erbij. We zorgen er echt voor dat onze koeien het hier goed hebben en dat ze zo vrij mogelijk kunnen zijn.” 

Wie?

Hannelore Knockaert (44), melkveehouder sinds 2000

Waar?

Beepophof in Poperinge

Hoeveel melkkoeien?

Zo'n 200

Andere activiteiten?

Op het Beepophof wordt er ook aan akkerbouw gedaan voor het voer van de koeien: o.a. maïs, gras, luzerne, grasklaver en suikerbieten worden er geteeld

Wie helpt mee?

Man Lieven Cuvelier (45) draait mee in het bedrijf. Hij is geboren op de hoeve van zijn ouders, de stiel is hem met de paplepel ingegeven. In de zomer krijgen Hannelore en Lieven ook hulp van een deeltijdse medewerker.

Meer lezen over dierenwelzijn?

Klik hier