Melkkan en melkglazen

Melkbeloftes: zwart op wit

Melk van bij ons...

… is een slimme keuze: van nature veel voedingsstoffen voor een lage milieu-impact

… is kiezen voor de minste voedselkilometers

… is een natuurlijk en puur product

… is uniek: belangrijke voedingsstoffen in één vertrouwd product

… is geproduceerd met vakmanschap van de melkveehouder uit je buurt

… is geproduceerd met respect voor dier en planeet

Dat zijn onze melkbeloftes. Beloftes die ervoor zorgen dat jij met een gerust hart kunt genieten van zuivel in al zijn vormen en smaken. 

Heb je graag wat meer informatie hierover? Geen probleem; we beginnen bij het begin! Melk van bij ons...

... past binnen een duurzame levensstijl

De Vlaamse landbouwsector is verantwoordelijk voor zo’n 10% van alle broeikasgasemissies in Vlaanderen. Hoewel het soms anders lijkt, scoort de land- en tuinbouwsector daarmee het best, op de sector handel en diensten (6%) na. Van die 10% komt ongeveer twee derde uit de veehouderij. Op die manier is de Vlaamse veehouderij verantwoordelijk voor slechts 6% van de Vlaamse broeikasgasemissies.

De koolstofvoetafdruk van Vlaamse melk

Een belangrijke parameter voor het bepalen van de impact van een product op het klimaat is de koolstofvoetafdruk. Vlaamse melk heeft een koolstofvoetafdruk van 0,93 kg CO2-equivalent per liter. Ter vergelijking: de gemiddelde koolstofvoetafdruk van een liter melk wereldwijd is 3,2 kg CO2 equivalent.

Ook het laten grazen van melkkoeien op grasland dat niet geschikt is voor gewasteelt, draagt zijn steentje bij. De dieren eten het gras, dat niet door de mens verteerd kan worden, en zetten het om in een nutritioneel hoogwaardig product. Blijvend grasland haalt bovendien koolstof uit de atmosfeer en slaat het op in de bodem. 

Efficiënt energie- en watergebruik

Op vlak van energieverbruik is de Vlaamse zuivelsector toonaangevend. Momenteel produceert al zo’n 2 op 5 melkveehouders (39%) zijn eigen energie via zonnepanelen, windmolens en pocketvergisters (in 2014 ging dit over 22% van de melkveehouders). Zelf energie opwekken op de boerderij levert een win-winsituatie op voor het milieu en voor de melkveehouder! Naast het opwekken van eigen groene energie, zijn er talloze manieren om energie te besparen. Melkveehouders doen dat bijvoorbeeld door de daken van de stallen te isoleren, ledlampen in de stallen te installeren of condensatiewarmte van de melkkoeltank te hergebruiken. 

Ook wanneer het gaat om het water dat gebruikt wordt om hun bedrijf te doen draaien, kijken melkveehouders uit naar de meest efficiënte aanpak. 52% gebruikt alternatieve waterbronnen zoals regenwater en oppervlaktewater (44% in 2019). 

Vervoederde restproducten

Ook het veevoeder wordt geoptimaliseerd. Zo zorgen verschillende veevoedercombinaties voor minder methaanuitstoot. Als alternatief voor geïmporteerde (maatschappelijk verantwoorde) soja, die doorgaans onderdeel uitmaakt van het voeder van melkkoeien, zet de zuivelsector in op de teelt van lokale eiwitgewassen. Daarnaast gebruiken melkveehouders ook reststromen van de voedingsindustrie, zoals bietenpulp en bierdraf. Zo wordt voedselverlies tegengegaan. 61% van de melkveehouders gebruikt zulke vervoederde nevenproducten. 

Meer weten over zuivel & klimaat? Ontdek het hier

... wordt gemaakt met respect voor de koeien

Respect voor dieren en hun welzijn is voor melkveehouders erg belangrijk. Ze zorgen er dan ook voor dat de koeien het goed hebben en gezond zijn door proactief maatregelen te nemen en in te zetten op een goede (stal)omgeving, verzorging en gezondheid.

In de Vlaamse stallen streeft men naar 40 m³ per koe met voldoende licht en lucht, waar ze vrij kunnen rondlopen, eten, drinken en slapen op comfortabele ligboxen. 

Massage onder de koeborstel

De meeste melkveebedrijven beschikken over een of meerdere koeborstels die de koeien ‘masseren’ voor het verzorgen van hun vacht. Die beginnen automatisch te draaien zodra de koe eronder staat. 60% voorziet minstens één koeborstel per groep melkgevende koeien en 55% scheert de koeien in het najaar voor nog extra zorg. 

55% van de Vlaamse melkveehouders zet ook in op langleefbaarheid van de melkkoeien (35% in 2014). Ze proberen hun koeien zo goed mogelijk te verzorgen zodat ze lang op de boerderij kunnen blijven.

Meer weten over zuivel & dierenwelzijn? Ontdek het hier
Liggende koe op gras

... past binnen een gezond voedingspatroon

Zuivelproducten zoals melk, yoghurt en kaas hebben een unieke voedingswaarde. Ze zijn van nature rijk aan eiwitten en calcium en een belangrijke bron van vitamine B2 en B12. Ze dragen ook bij tot de inname van jodium, kalium, zink en vitamine A. Melkeiwitten zijn hoogwaardige eiwitten: dat wil zeggen dat ze voldoende van alle essentiële aminozuren bevatten en goed door het lichaam worden opgenomen. Zuivelproducten dragen daarom bij tot een gezond en gevarieerd voedingspatroon.

De Hoge Gezondheidsraad (het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) raadt volwassenen een inname aan tussen 250 en 500 ml melk en melkproducten per dag

Kwaliteitsborging

Melk van bij ons wordt streng gecontroleerd door verschillende instanties, zoals het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en Monimilk. Melk die residuen van bijvoorbeeld diergeneesmiddelen bevat, is niet geschikt voor consumptie en wordt vernietigd. 

Meer weten over zuivel en gezondheid? Ontdek het hier!
 

Fan van podcasts?

Beluister dan zeker onze reeks 'De Zuivele Waarheid'. Host Hetty Helsmoortel behandelt thema's zoals de klimaatimpact van zuivel, de impact op onze gezondheid en veel meer. 

Luister hier naar 'De Zuivele Waarheid'